Gökhan Egene

150 Yıllık Bir Marka Kahramanı

Bir marka hem ilk günkü değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalıp, hem çağı yakalayarak nasıl 150 yıllık bir hikaye yaratır?

Jasper (Jack) Newton Daniel, damıtımevini 150 yıl önce kurduğunda, markasının şöhretinin tüm dünyaya yayılacağını tahmin etmiş miydi? Peki ya markanın temelindeki 7 rakamının sırrının bugün bile tartışılacağını?

Belki de evet...

Bu soruların hepsi markanın bugüne dek süregelen gizeminin ve cazibesinin bir parçası. Tartışılmayacak gerçek ise markanın kurucusundan aldığı temel değerleri: Özgürlük, özgünlük ve bütünlük. Dünyanın en değerli markalarından Jack Daniel's'ın 150 yıllık sıra dışı hikâyesi…

MARKA 2016'da…