Emre Zorlu

Zorlu Holding - Yönetim Kurulu Üyesi

İmece: Anadolu'da sosyal problemleri çözmek için yüzyıllardır kullanılan bir yöntem. Kültürümüzden esinlenen bu gerçekçi ve sürdürülebilir sosyal girişimcilik iş modelini yaratıcılarından dinliyoruz.