Kerem Alper

ATÖLYE - Kurucu Ortak

İmece: Anadolu'da sosyal problemleri çözmek için yüzyıllardır kullanılan bir yöntem. Kültürümüzden esinlenen bu gerçekçi ve sürdürülebilir sosyal girişimcilik iş modelini yaratıcılarından dinliyoruz.