Ahmet Akın

Kurucu Ortak, Ajans Başkanı - Kramp

BİR REKLAMCININ GÖZÜNDEN İLETİŞİM TRENDLERİ VE MARKALAR

Reklam dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Kramp Ajans Başkanı ve Kurucu Ortağı Ahmet Akın yakın dönemde iletişim dünyasını ele geçirmiş olan trendleri ve bu iletişim trendlerinin markalarla ilişkisini, dünyadan ilgi çekici örnekleriyle MARKA 2015'te aktarıyor!